Montaż zbiorników na wodę deszczową

Woda deszczowa, jest cennym zasobem, który można wykorzystać na wiele sposobów. Montaż zbiorników na wodę deszczową stał się popularnym rozwiązaniem, które pozwala na zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie tej wody. W poniższym artykule omówimy różne rodzaje zbiorników na wodę deszczową oraz przedstawimy ich korzyści i wady.

Rodzaje zbiorników na wodę deszczową

Na rynku mamy kilka rodzajów zbiorników na deszczówkę. Możemy wyróżnić:

 • Zbiorniki naziemne – rodzaj zbiorników umieszczonych na powierzchni gruntu. Mogą to być plastikowe, betonowe lub metalowe konstrukcje, które są stosunkowo łatwe w montażu i konserwacji.
 • biorniki podziemne – zbiorniki są zakopane pod ziemią, co pozwala na oszczędność miejsca i estetyczne ukrycie zbiornika. Montaż zbiorników podziemnych jest bardziej skomplikowany i wymaga profesjonalnego podejścia.
 • Zbiorniki modułowe – moduły, które można łączyć i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Są elastyczne, jeśli chodzi o pojemność i mogą być łatwo dostosowane do dostępnej przestrzeni.
 • Zbiorniki dekoracyjne – zaprojektowane z myślą o estetyce i funkcjonalności. Mogą one przybierać formę ozdobnych rzeźb, fontann lub elementów architektonicznych. Zbiorniki dekoracyjne łączą w sobie praktyczność zbierania wody deszczowej z estetyką otoczenia.

Wygląd zbiorników na wodę deszczową może znacząco się różnić w zależności od preferencji właściciela, rodzaju budynku oraz dostępnej przestrzeni. Niezależnie od wybranego rodzaju, zbiorniki te mają na celu efektywne wykorzystanie deszczówki i przyczynienie się do ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia wody pitnej oraz redukcję obciążenia systemów kanalizacyjnych podczas opadów deszczu.

Korzyści z montażu zbiorników na wodę deszczową

Zbieranie wody deszczowej przynosi wiele korzyści zarówno dla nas jak i dla środowiska. Oto niektóre z nich:

 • Oszczędność wody: Wykorzystywanie wody deszczowej do podlewania ogrodu czy spłukiwania toalety pozwala na obniżenie zużycia wody w domostwie, co przekłada się na niższe rachunki za wodę.
 • Ochrona środowiska: Wykorzystanie wody deszczowej ogranicza potrzebę korzystania z zasobów wodnych, co przyczynia się do oszczędzania wody i chroni środowisko naturalne.
 • Redukcja obciążenia kanalizacji: Zbieranie wody deszczowej zmniejsza ilość wody spływającej do kanalizacji deszczowej, co pomaga unikać przeciążenia systemów kanalizacyjnych podczas silnych opadów deszczu.
 • Zmniejszenie erozji gleby: Używanie wody deszczowej do nawadniania ogródka czy roślinności wokół budynku zmniejsza erozję gleby, ponieważ woda jest dostarczana bezpośrednio do roślin, zamiast spływać po powierzchni ziemi.

Wady montażu zbiorników na wodę deszczową

Jak każde urządzenie, zbiorniki na deszczówkę również posiadają kilka wad:

 • Koszty początkowe: Montaż zbiorników na wodę deszczową może wiązać się z pewnymi kosztami początkowymi, takimi jak zakup zbiorników i koszty instalacji. Jednak te koszty mogą się z czasem zwrócić dzięki oszczędnościom na wodzie.
 • Potencjalna niedobór wody: W okresach braku opadów deszczu zbiorniki mogą się opróżnić, co może prowadzić do niedoboru wody w celu nawadniania roślin lub innych zastosowań.
 • Konserwacja i czyszczenie: Zbiorniki na wodę deszczową wymagają regularnej konserwacji i czyszczenia, aby zapobiegać gromadzeniu się zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na jakość zgromadzonej wody.

Dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza od 3.08.2023 roku III nabór wniosków na dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową „Moja Woda” na lata 2020-2024. . Z programu można uzyskać dofinansowanie do 80 proc. kosztów poniesionych przez inwestora, ale nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Co należy zrobić?

 1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.katowice.pl/ w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.
 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny po lewej stronie w zakładce „MOJA WODA (formularz wniosku)
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć: w wersji papierowej do: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30.

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)  

Ważne komunikaty!

 • Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków powinny posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie. 
 • Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru! Uwaga! Dokumentów w formie papierowej nie należy zszywać, bindować, wkładać do teczek i koszulek ani segregatorów!

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową?

O dofinansowanie do zbiorników na deszczówkę, niezależnie od tego, czy ma być ona naziemna, czy podziemna, mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe.

Montaż zbiorników na wodę deszczową Tarnowskie Góry

Montaż zbiorników na wodę deszczową to rozwiązanie, które ma wiele korzyści, takich jak oszczędność wody, ochrona środowiska i redukcja obciążenia kanalizacji. Istnieją różne rodzaje zbiorników, które można wybrać w zależności od indywidualnych potrzeb i dostępnej przestrzeni. Fachowcy z firmy ogrodniczej Grupa-Flota z Tarnowskich Gór polecają ten sposób gromadzenia wody. Jeżeli masz pytania nie tylko odnoście zbiorników na wodę deszczową, ale chcesz , aby profesjonaliści zajęli się twoim ogrodem – zapraszamy do kontaktu.

Udostępnij

Przeczytaj również

Scroll to Top