Wycinka drzew na własnej działce. Zasady postępowania i terminy

Kiedy chcesz wyciąć drzewa na własnej działce, najpierw musisz udać się po zezwolenie. Nowe przepisy, które weszły w życie 27 stycznia 2023 roku ułatwią ci to zadanie. Co się zmieniło?

  1. Urzędy gminy/miasta przyjmują wnioski nie tylko papierowe, ale także drogą elektroniczną, co znacznie przyspieszy proces. Nie będziesz musiał osobiści zgłaszać się w urzędzie.
  2. Nastąpiło skrócenie z 21 dni do 14 dni czasu na oczekiwanie na oględziny zgłoszonego drzewa do wycinki przez urzędników.
  3. Wprowadzono się 14-dniowy termin odwołania się od odmownej decyzji urzędu.
wycinka drzew tarnowskie góry

Wycinka drzew bez zezwolenia z urzędu

Nie na wszystkie drzewa potrzebujesz zezwolenia. Jest parę drzew, które możesz ściąć “bez papierka”. Są to drzewa, których obwód mierzony na wysokości 5cm nie przekracza:

  • 80 cm w przypadku takich drzew, jak: topola, wierzba, klon srebrzysty, klon jesionolistny;
  • 65 cm takich drzew, jak: kasztanowiec zwyczajny, platan klonolistny, robinia akacjowa;
  • 50 cm u pozostałych gatunków drzew.

Kto składa pozwolenie na wycinkę?

Pozwolenie na wycinkę drzew składa właściciel działki lub dzierżawca mający pozwolenie właściciela oraz właściciel urządzeń do odprowadzania np. energii elektrycznej, w przypadku, gdy drzewo zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu tych urządzeń.

Wycinka drzew – terminy 2023

Kiedy można wycinać drzewa? Terminy wycinki drzew oraz krzewów są prawnie ujęte w ustawie dotyczącej ochrony gatunkowej zwierząt. Można to robić od 15 października do 2 lutego ze względu na okres lęgowy ptaków.

Grupa Flota – specjaliści od wycinki drzew i krzewów

Nie masz odpowiedniego sprzętu do wycinki drzewa? Zadzwoń do nas! Nasza firma świadczy usługi ogrodnicze, w tym wycinamy drzewa i krzewy, które przerosły lub po prostu muszą być ścięte. Posiadamy odpowiedni sprzęt, a po wszystkim posprzątamy. Zapraszamy do kontaktu.

Udostępnij

Przeczytaj również

Scroll to Top